STIWOT Reizen

Reisvoorwaarden

Voor alle STIWOT reizen gelden onderstaande voorwaarden. U wordt geacht op de hoogte te zijn van onderstaande voorwaarden als u participeert in een reis welke door STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) is georganiseerd in groepsverband.

Verantwoordelijkheid

STIWOT draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor zaken die tijdens de reis met een deelnemer of omgeving mis kunnen gaan zoals bijvoorbeeld: hotel, ziekte, wangedrag, boetes etc. Indien een deelnemer van de reis zich schuldig maakt aan wangedrag kan deze uit de reis gezet worden. De persoon zal op eigen gelegenheid en eigen kosten de weg terug naar huis moeten vinden.

Doorgang van de reis

Een door STIWOT aangeboden reis gaat alleen door als het minimum aantal deelnemers is gehaald. Het minimum aantal deelnemers is te vinden bij de informatie van de reis zelf. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald krijgt u hierover bericht en wordt de complete reissom teruggestort door STIWOT.

Annuleren

Als u door onvoorziene omstandigheden een reeds betaalde reis wilt annuleren is dit mogelijk, het kan echter zijn dat u niet uw volledige bedrag terug ontvangt maar slechts een deel hiervan. STIWOT kent voor haar reizen geen eigen annuleringsverzekering. Indien u toch graag een annuleringsverzekering wilt aflsuiten is dit mogelijk bij verzekeraars welke een op zichzelf staande annuleringsverzekering verstrekken. Als u een STIWOT reis annuleerd kunt u de data en de bedragen welke u terugkrijgt vinden bij de desbetreffende reis.

Opgave en betaling

De STIWOT reizen dienen voorafgaand aan de reis betaald te worden aan STIWOT. Nadat u geboekt heeft krijgt u een bevestigingsmail teruggestuurd met daarin een bevestiging van de prijs en de uiterste betaaldatum. Indien u niet voor de uitserste betaaldatum betaald heeft kunt u niet met de reis mee. Het moment van opgave (via formulier op deze website) voor de reis is bepalend voor wat betreft de volgorde indien er meer mensen geboekt hebben dan het maximum aantal personen van de reis. Donateurs gaan voor niet-donateurs, van alle donateurs en niet-donateurs wordt de volgorde van opgave gehanteerd.

Overige informatie

De busreizen van STIWOT Reizen worden uitgevoerd in een niet-rokersbus zonder toilet. Gepaste sanitaire stops zijn inbegrepen.

Koffie, thee of water zijn inbegrepen tijdens een eventuele lunch. Frisdranken en alcoholische dranken zijn exclusief.

Stichting Informatie Wereld Oorlog Twee is in geen geval verantwoordelijk voor onverantwoordelijk gedrag van de participanten aan de STIWOT reis. Elke participant is verantwoordelijk voor het bij zich hebben van verzekeringspapieren en een geldig reisdocument.

Wij verzoeken vegetariërs die participeren aan de STIWOT reis dit op het aanmeldingsformulier te vermelden. Tevens verzoeken wij eenieder om gepaste kledij (regenkledij) en stevig schoeisel mee te nemen. Personen onder de 18 jaar dienen vergezeld te worden door minimaal één volwassen persoon. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is mogelijk dat de STIWOT reis door onvoorziene omstandigheden (overmacht: weer, verkeer, calamiteiten) geen doorgang kan vinden. In dit geval krijgt u 100% van uw reissom terug. Wij adviseren eenieder een reisverzekering af te sluiten.

Bij diefstal van goederen dient u dit zelf met uw verzekeraar op te nemen. Wij verzoeken eenieder deze disclaimer grondig door te lezen.