STIWOT Reizen

Dodenherdenking 2012 Curašao

Op 4 mei vindt op Curašao, en op andere eilanden van de Nederlandse Antillen, eveneens de dodenherdenking plaats zoals in Nederland. Deze vindt plaats bij het algemene oorlogsmonument bij het Waaigat en daarna nog eens bij de Militaire Begraafplaats aan de Rodeweg, waar 8 Nederlandse oorlogsgraven liggen.

De herdenking op de Militaire Begraafplaats, de voormalige marinebegraafplaats die tegenwoordig keurig wordt onderhouden door de Stichting Militair Erfgoed Curašao, vindt niet als verwacht om 20:00 uur plaats, maar om 11:00 uur. Ruim voor die tijd moeten de ge´nteresseerden al aanwezig zijn, omdat tijdens de herdenkingsdienst de begraafplaats wordt gesloten.
Aanwezig was een erepeleton van de Mariniers en een aantal officieren en manschappen van de Marine. Daarnaast waren er ongeveer 10 bezoekers: Nederlanders die op Curašao wonen en een enkele toerist. Na enige tijd wachten werden onder politiebegeleiding de hoogwaardigheidsbekleders, die eerst de herdenking bij het oorlogsmonument hadden bijgewoond, voorgereden waarna zij de begraafplaats betraden. Meteen hierna werd de poort gesloten.

De humanistisch raadsman van de Koninklijke Marine, Harrie Bols, deed de toespraak waarna twee minuten stilte in acht werden genomen. Hierna vonden kransleggingen plaats bij de graven door gouveneur Frits Goedgedrag, de minister-president (premier) van Curašao Gerrit Schotte, de Commandant der Zeemacht in het Cara´bisch Gebied, de Commandant van de Mariniers, afgevaardigden van het VKC (Vrijwilligers Korps Curašao) en bestuursleden van de Stichting Militair Erfgoed Curašao.Hierna verlieten de hoogwaardigheidsbekleders de begraafplaats en werd de herdenking afgesloten. De aanwezigen werden bedankt voor hun aanwezigheid.Fedor de Vries
Alle foto's: ę STIWOT & Fedor de Vries