STIWOT Reizen

Fotoverslag Arbeitslager Treblinka

STIWOT-Forumlid Koos bezocht deze zomer het voormalige vernietigingskamp Treblinka en het vlakbij gelegen Arbeitslager. Zijn fotoverslag van het vernietigingskamp publiceerden wij al eerder. Hieronder zijn fotoverslag van het Arbeitslager.

Treblinka bestond uit 2 kampen:
1) Het Straf-Arbeitslager Treblinka
2) Vernietigingskamp Treblinka

Bij het maken van deze reportage stuitte ik op een redelijk uniek probleem: over het Arbeitslager Treblinka is bijna geen informatie te vinden. De Encyclopedie van de Holocaust schrijft alleen over het vernietigingskamp en online is er wel informatie voorhanden, maar heel summier zoals hier (onderaan de pagina), hier en in het Nederlands hier.

Ik kon, behalve een luchtfoto, slechts één foto vinden. Duidelijk is dat het werkkamp Treblinka, dat 1.5 km van het vernietigingskamp ligt, in de naoorlogse publiciteit in de schaduw stond van laatstgenoemd kamp.

Het kamp was operationeel van november 1941 tot augustus 1944 en was een strafkamp voor personen die overtredingen hadden begaan in het Generalgouvernement. De verblijfsduur in het kamp was tussen de 2 en 6 maanden. Later kwamen ook Joodse gevangenen in het kamp terecht. Over de verblijfsduur van de Joden heb ik niets kunnen terugvinden.

Er was geen betrokkenheid van het Arbeitslager bij het vernietigingskamp, al ben ik getuigenverklaringen tegengekomen dat gevangenen hebben geholpen bij het aanleggen van de infrastructuur.

Het aantal gevangenen van het Arbeitslager Treblinka wordt geschat op 20.000 in de loop der jaren, waarvan de helft, voornamelijk door uitputting, is overleden, maar ook deze cijfers heb ik niet kunnen controleren.


Op deze plaats liep de spoorlijn langs het vernietigingskamp naar het Arbeitslager. De locatie is goed voorzien van informatieborden.


Allereerst kom je langs de steengroeve (foto rechts), hier werkten de gevangenen.


Hier vinden we ook de eerste tastbare getuigen van het kamp, waarvan er, anders dan bij het vernietigingskamp, veel te vinden zijn. Onder andere restanten van het laadplatform voor de treinen die uitgehakte steen afvoerden.


Deze foto werd vermoedelijk hier genomen (links). En dit bouwsel (rechts) is een kleine bunker/schuilplaats voor de bewakers.

Als we doorlopen liggen rechts naast het pad diverse restanten van het kamp. Het terrein is goed onderhouden en voor het grootste gedeelte voorzien van primitieve maar duidelijke informatieborden.
Ongeveer 500 meter achter de restanten van het kamp ligt een memorial voor de slachtoffers van het kamp, een deel ligt er begraven.

Op weg naar deze begraafplaats passeer je kruizen met daarnaast sporen van kuilen, ik heb het niet bevestigd kunnen krijgen maar mogelijk zijn dit massagraven. Rechts het memorial.

Voor het fotoverslag van mijn bezoek aan het vernietigingskamp Treblinka klik hier.