STIWOT Reizen

Eerbetoon aan Jozef Corbeel in Fort Breendonk

Op zondag 30 oktober werd in Fort Breendonk het docu-interview ‘Corbeel, Mitkommen!’ van de hand van Brecht Helsen vertoond. Hierin vertelt Jozef Corbeel over de donkere periode die hij meemaakte van zijn gevangenschap in 1941 tot aan de bevrijding in 1945. Aan de hand van ingekleurde schetstekeningen van Koen Huybreghts worden de woorden van Corbeel kracht bijgezet.De vertoning gebeurde naar aanleiding van het overlijden op 19 augustus 2016 van Jozef Corbeel, die lid was van de verzetsgroep ‘De zwarte hand’ en de 75ste herdenking van het feit dat de 111 leden van De zwarte hand werden opgepakt op 27 oktober 1941.

Na een ontvangst met koffie en de mogelijkheid om de informatiepanelen over het proces van de beulen van Breendonk te lezen, werden de zowat 100 aanwezigen naar de zaal geleid waar het docu-interview zou worden vertoond.


Kevin Polfliet van de “vriendenkring Fort Breendonk” verwelkomt de aanwezigen.

Kevin Polfliet, voorzitter van de vriendenkring van Fort Breendonk, verwelkomde de aanwezigen en verwees naar de actualiteit waarbij hij duidelijk maakte dat oorlog en geweld nog steeds aanwezig zijn. Tevens verwelkomde hij de Duitse delegatie die uit Wuppertal kwam om eerbetoon te brengen aan de overledenen. Na Kevin Polfliet was het de beurt aan Hilde Vivijs, wier vader ook lid was van De zwarte hand, die verduidelijking gaf over de activiteiten van deze verzetsgroep.


Hilde Vivijs aan het woord over De zwarte hand.

De 111 leden van De zwarte hand werden op 27 oktober 1941 opgepakt door de Duitse bezetter. Deze verzetsbeweging die leden had uit de omgeving van o.a. Boom-Puurs verspreidde sluikblaadjes als protest tegen de Duitse propaganda. 74 personen kwamen niet meer naar huis en van de 37 bevrijde mannen, stierven er 4 kort na hun bevrijding. Vandaag de dag is Florent De Boeck nog de enige overlevende van deze verzetsgroep. In 2011 werd in het Fort van Liezele een herdenkingsplek ingehuldigd voor de leden van De zwarte hand als blijvende postume herinnering.

Na het indrukwekkend docu-interview werden de aanwezigen verwacht in de urnenzaal van Fort Breendonk. In deze zaal staan meer dan 3.500 namen geschreven van alle gevangenen die in het fort gezeten hebben gedurende de Duitse bezetting. In deze zaal staan ook 15 urnen die aarde en as bevatten van gevangenen afkomstig uit de concentratie- en uitroeiingskampen. In deze zaal werd door de Duitse delegatie haar dank uitgesproken voor de uitnodiging. Ook werd er medegedeeld dat men, al dan niet samen met het stadsbestuur van Wuppertal, een plaquette gaat plaatsen ter nagedachtenis van de overleden leden van De zwarte hand.


Enkele mensen van de Duitse delegatie uit Wuppertal die bloemen kwamen neerleggen.