STIWOT Reizen

Defilé veteranen over John Frost Brug - 16 september 2004

Vandaag, tijdens de tweede dag van de herdenkingen in en rond Arnhem vond er een defilé plaats van alle veteranen die tijdens de 'Slag om Arnhem' hebben gevochten gedurende deze dagen in deze omgeving verblijven. Ook de Polen, die een belangrijk aandeel in het verloop van de slag hadden waren van de partij.

Het begin van het middagprogramma werd weer ingeluid door een C-47 'Dakota'. Mooi om te zien was dat er nu met de authentieke 'bolletjes' gesprongen werd. Naar mijn mening blijft dit toch altijd het mooiste. In diverse 'sticks' gooide de Dakota zijn inhoud naar buiten. Erg mooi om te zien. Nadat het vliegtuig verdwenen was zou het defilé kunnen beginnen.

John Frost brugDakota boven de St. Eusebius kerk

's Ochtends was er een bijeenkomst van de veteranen in de St. Eusebius Kerk in hartje Arnhem. Direct hierna worden de veteranen met bussen overgebracht naar de brug. Echter, allereerst verzamelden zich het 'gewone' publiek links en rechts van de brug. Daarna arriveerden de VIP's, voor wie een mooi plekje was uitgekozen. Als laatste kwamen dan de veteranen. De mannen waar het allemaal om gaat deze dagen.
Ook waren weer de nodige hoogwaardigheidsbekleders van de partij. Het defilé werd afgenomen door burgemeesters van Arnhem, Overbetuwe, Renkum en Ede. Ook de Commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland, de heer Kamminga was van de partij. Zij werden terzijde gestaan door een officier van de Koninklijke Landmacht. Als laatste sloten zich de Leaders of the Pelgrimage, bij het gezelschap aan.

John Frost brugde Gele Rijders

Nadat de genodigden waren gearriveerd en van een plek waren voorzien, kon het defilé beginnen. Aan de voet van de brug hadden enkele soldaten van Arnhem trots, het Korps Rijdende Artillerie, beter bekent als de 'Gele Rijders' zich verzameld. Opgesteld met twee 25-ponder kanonnen gaven zij om de minuut een saluutschot.
Om even over tweeën, marcheerden dan de eerste veteranen onder luid applaus over de brug. Zichtbaar onder de indruk liepen zij van noord naar zuid over de brug. Iets dat, zoals vele zeiden "ons helaas 60 jaar geleden niet lukte". De veteranen die de tocht niet meer lopend konden afbrengen werden in authentieke jeeps, en andere voertuigen uit die tijd over de brug gezet. Het aandeel van de diverse Poolse en Britse re-enacmentverenigingen was dan ook groots te noemen. Vele tientallen voertuigen werden er ter beschikking gesteld om dit defilé tot een succes te maken.

Ongeveer een uur lang liepen de veteranen over deze memorabele brug. En van de eerste tot de laatste man klapte het publiek voor deze helden! Dit konden de veteranen natuurlijk erg waarderen, en op hun beurt krijgen wij weer applaus. Ook hieruit blijkt toch weer hoe het wederzijdse respect door al die jaren nog steeds heel groot is, en ook nog in lengte van jaren zal blijven. Het defilé was voor sommige mensen erg emotioneel. Er zullen zeker de nodige traantjes weggepinkt zijn, zowel bij de mannen als bij het publiek. Maar tijdens zo'n gelegenheid is dat natuurlijk helemaal niet erg.

de veteranen

Nadat het defilé was afgenomen kwamen de bussen ook weer voorrijden. Het programma van vandaag zette zich voort in de Gelredome. Alwaar honderden jongen mensen uitgenodigd waren. En waar eveneens weer het nodige voor de mannen werd georganiseerd.

De tweede dag kan eveneens weer gezien worden als een hoogtepunt van de herdenkingen. Heel anders dan gisterenavond, waar bij tijd en wijle spraken was van een heuse show, zo indrukwekkend en emotioneel was het defilé van vandaag. Héél erg mooi was ook dit weer.

Jeroen Niels
Alle foto's: © STIWOT, Frank van der Drift & Jeroen Niels